Biblioteka univerzitetska misao 

Rezultati 1 - 3 od 3

Univerzitetska misao

pedagogija1

Osnovi islamske pedagogije

Autor: Dr. Abdulhalim Mahmud, prijevod prof. dr. Mehmed Kico

Osnovna cijena s porezom15,00 €
Prodajna cijena:15,00 €

Detalji proizvoda

islamsko_komuniciranje2

Islamsko komuniciranje u savremenom dobu

Autor: Mr. Fahrudin Smailović

Osnovna cijena s porezom10,00 €
Prodajna cijena:10,00 €

Detalji proizvoda

demokratski_legitimitet_eu-a

Demokratski legitimitet Evropske unije

Autor: dr. Adnan Mahmutović

Prodajna cijena:15,00 €

Detalji proizvoda