Islam u svjetlu nauke i filozofije – knjiga I, akaid

Email
Iz sehare zaborava, ispod prašine decenija, El-Kelimeh vam donosi kapitalno djelo najvećeg novopazarskog i sandžačkog intelektualca u 20. vijeku, rahmetli Vehbije Hodžića:Islam u svjetlu nauke i filozofije, knjiga prva – akaid.
islam_u_svjetlu
Cijena
Osnovna cijena s porezom15,00 €
Prodajna cijena:15,00 €
7d.gif
Opis

Iz sehare zaborava, ispod prašine decenija, El-Kelimeh vamdonosi kapitalno djelo najvećeg novopazarskog i sandžačkog intelektualca u 20.vijeku, rahmetli Vehbije Hodžića:
Islam u svjetlu nauke ifilozofije, knjiga prva – akaid.
Neumorni pregalac, nosilac mnogihnaučnih i društvenokorisnih projekata, rahmetli Vehbija Hodžić je, u tišiniprodičnog doma, više decenija neumorno ispisivao stotine tabaka djela iz tritoma, čiji prvi dio vam s ponosom predstavljamo.Komparativne religije, imanskišarti, dokazi oko nas koji ukazuju da na ovom svijetu ništa nije slučajno,knjiga koja je u tajnosti i zebnji napisana perom čovjeka koji je gledao ispredsvog vremena, knjiga namijenjena nama, u 21. vijeku.