Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj nauci

Email
Ebu Hanife bio je islamski genije. Superiorna inteligencija, suptilna pobožnost i poslovična strpljivost svrstavaju ga u najveće umove koje je iznjedrila islamska povijest.
e_hanife_n3
Cijena
Osnovna cijena s porezom4,00 €
Prodajna cijena:4,00 €
7d.gif
Opis

Autor: Šefik Kurdić

EbuHanife bio je islamski genije. Superiorna inteligencija, suptilnapobožnost i poslovična strpljivost svrstavaju ga u najveće umove kojeje iznjedrila islamska povijest. Ljubav prema znanju, napose rješavanjušerijatsko-pravnih enigmi, učiniće ga nezaobilaznim izvorom u islamskimnaučnim krugovima i s pravom će biti prozvan El-Imamu-l-a'zam/najvećiimam. Ebu Hanifin doprinos hadiskoj znanosti bio je veoma značajan.Međutim, u islamskoj literaturi nalazimo na kontradiktorne stavove kadaje u pitanju njegov doprinos ovoj značajnoj islamskoj disciplini. Zatoćemo u ovom radu, uz podatke o njegovoj biografiji, jasno potctrati injegov ogroman doprinos hadisu i hadiskoj znanosti.

Specifikacije:

  • Mehki povez
  • A5 format
  • 101 str.