Pod Allahovim okriljem II

Email
Zbirka istinitih događaja iz historije islama, obuhvata kazivanja o pojedinim poslanicima spomenutim u Kur’anu, o hulefai – rašidinima, ashabima i drugim pobožnim ljudima.
pod_okr9
Cijena
Osnovna cijena s porezom3,00 €
Prodajna cijena:3,00 €
7d.gif
Opis

Autor: Munir Zahirović 

Zbirka istinitih događaja iz historije islama, obuhvata kazivanja o pojedinim poslanicima spomenutim u Kur’anu, o hulefai – rašidinima, ashabima i drugim pobožnim ljudima.

Specifikacije:

  • Mehki povez
  • A5 format