Život i običaji muslimana - Antun Hangi

Pokretanjem Edicije DOST, Bošnjačka kulturna zajednica i Izdavačka kuća Mešihata Islamske zajednice u Srbiji „El-Kelimeh“ postavili su se za lidere na polju očuvanja i izgradnje vjerskog, nacionalnog i kulturološkog identiteta Bošnjaka.

Opširnije: Život i običaji muslimana - Antun Hangi
"Ženidba Smailagić Meha" i edicija DOST
Active  Image

Izdavačka kuća Mešihata islamske zajednice u Srbiji „El-Kelimeh“ ovom knjigom otvara Ediciju DOST. Cilj edicije je da bar u nekoj mjeri nadomjesti prazninu u obrazovnom sistemu sandžačkih Bošnjaka i drugih koji je osjećaju, a koja je nastala nesrazmjeronom zastupljenošću bošnjačkih umjetničkih i intelektualnih dostignuća u školskim i studijskim obrazovnim sistemima zemalja u kojima žive. Pored toga, knjige iz edicije mogu poslužiti kao lektira u onim sredinama gdje su nastava na bosanskome jeziku i nauka o bošnjačkoj književnosti zaživjeli u obrazovnim sistemima i postali dio opće naobrazbe. Knjige iz edicije će biti podjednako interesantne i onima koji tek usvajaju znanja kao i onima koji su odavno zatvorili krug sistemskom izučavanja kroz odgojno-obrazovne institucije svih nivoa. Težit će se da se čitaocima ponude kapitalna djela iz bošnjačke kulturne historije, ona djela koja provociraju zapitanost i na kojima se izgrađuje nacionalni identitet, djela bez kojih se ne može zamisliti cjelovitost bošnjačkog nacionalnog bića. 

Opširnije: "Ženidba Smailagić Meha" i edicija DOST
Isa/Isus u Kur'anu i Bibliji - komparativna studija

U saradnji Fakulteta za islamske studije i izdavačke kuće Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, El-Kelimeh, publikovana je knjiga Isa/Isus u Kur'an i Bibliji - komparativna studija, autora hafiza doktora Almira Pramenkovića - nezaobilazan izvor svima koji se žele baviti tematikom komparativnih religija i temeljnih tačaka do kojih islam i hrišćanstvo idu ruku pod ruku, a gdje se razilaze...

Fascinantna autorova hrabrost da uđe u srž problema, vješto ga definira i locira, te davanje njegove analize ne ostavlja čitaoca u nedoumici, već nudi univerzalno rješenje.

Opširnije: Isa/Isus u Kur'anu i Bibliji - komparativna studija
Promocija epa Ženidba Smailagić Meha

Na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru u okviru manifestacije „Univerzitetsko proljeće” promovisana je knjiga bošnjačkog Homera Avda Međedovića „Ženidba Smailagić Meha.“   Riječ je o najvrednijem djelu iz kulturne baštine sandžačkih Bošnjaka, homerovskom epu narodnpg pevača Avda Međedovića iz Obrova kod Bijelog Polja. Knjiga je štampana kao prvi projekt saradnje Bošnjačke kulturne zajednice i Izdavačke kuće Mešihata Islamske zajednice u Srbiji "El-Kelimeh gdje je oformljena edicija „Dost“, čiji je zadatak da široj čitalačkoj javnosti predstavi najvrednija dostignuća Bošnjaka na polju književnosti, umetnosti i ostalih disciplina bitnih za izgradnju nacionalnog identiteta.

Opširnije: Promocija epa Ženidba Smailagić Meha
Mnogo htio, mnogo započeo (VIDEO)


U prepunoj Velikoj sali Mešihata Islamske zajednice u Srbiji održana promocija knjige „Islam u svjetlu nauke i filozofije“ rahmetli Vehbije-ef. Hodžića. "Pređašnja ulema je uspjela da sačuva  vjeru i prenese je nama kao žaravicu na dlanu tako da to danas nije više žeravica već baklja", rekao je Glavni muftija na promociji.

Opširnije: Mnogo htio, mnogo započeo (VIDEO)